Werkwijze.

Doelgerichte verspreiding

iSponsor wil graag dat haar magazine Weldoen haar doelgroep effectief bereikt. Daarom wordt het overgrote deel verspreid onder notariskantoren, verzorgingstehuizen, serviceflats, ziekenhuizen en woonzorgvoorzieningen voor 55+ ers. In geval van de serviceflats worden de meeste magazines zelfs deur tot deur verspreid! Hiermee bereiken we een doelgroep die de tijd heeft om zich rustig te kunnen verdiepen in de verschillende goede doelen en informatieve artikelen omtrent schenken en nalatenschappen.

Geverifieerde contacten

Wij maken bij ziekenhuizen én serviceflats zoveel mogelijk gebruik van geverifieerde contacten. Dit houdt in dat wij alvorens we de magazines toesturen naar een instelling, wij eerst contact opnemen met de instelling of de magazines daar daadwerkelijk gedistribueerd mogen worden. Zodoende zorgen we ervoor dat de magazines ook daadwerkelijk op de leestafels verschijnen of in de brievenbus van bewoners terechtkomen en niet in de prullenbak verdwijnen of worden teruggestuurd.

Informatief

Weldoen magazine is tevens een informatief magazine. Het bevat een breed scala aan artikelen om de lezer te informeren over onder andere alle fiscale voor- en nadelen van het schenken en nalaten, het belang van vrijwilligerswerk en wat het inhoudt als een goed doel of stichting een ANBI status heeft. Ook informeert het de lezer over de weg die moet worden bewandeld om een schenking te doen of een nalatenschap op te nemen in een testament.