Logo quiz oktober 2019

logoquiz-3

Logo quiz oktober 2019

Antwoordformulier


Antwoorden van de logo quiz uit het magazine Weldoen kunnen via het onderstaande formulier worden doorgegeven. De prijsvraag loopt t/m 30 maart 2020. Door deelname aan de prijsvraag gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Spelregels


Deze spelregels zijn van toepassing op de logo quiz in het magazine Weldoen van iSponsor BV. Door deelname aan de logo quiz gaat de deelnemer automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van de prijsvraag.

Antwoorden op de logo quiz dienen uiterlijk op 30 maart 2020 binnen te zijn bij iSponsor BV. De antwoorden kunnen worden doorgegeven per post of via de website weldoenmagazine.nl.

Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte en actuele persoonsgegevens. iSponsor BV kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/ haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

De persoonsgevens zullen door iSponsor BV enkel worden gebruikt om een deelnemer op de hoogte te stellen van een gewonnen prijs. De winnaars worden per e-mail of per post op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. De winnaar dient binnen 2 weken te reageren, anders vervalt het recht op de gewonnen prijs. Binnen enkele weken na de deadline zullen de prijzen worden verstuurd.

Over de uitslag en toekenning van een prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of België.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. iSponsor BV is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door iSponsor BV of een andere daartoe gestelde partij.

iSponsor BV is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen. Dit zal door iSponsor op de website of via sociale kanalen worden bekend gemaakt.

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de eerste prijs, een midweek in Drenthe voor 8 personen:
• in overleg met de eigenaren kan er een accommodatie worden geboekt in Norg of Sleen.
• de prijs is geldig voor midweken in 2019 (mits een accommodatie beschikbaar is), met uitzondering van midweken die vallen in vakantieperiodes of tijdens feestdagen.
• de prijs geldt voor maximaal 8 personen.
• verder zijn de algemene voorwaarden van komnaardrenthe.nl van toepassing.

Voor eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen over de prijsvraag kunt u contact met ons opnemen via info@isponsor.nl

Uw gegevens

 

Scroll to Top