Informeren, inspireren en presenteren, dat is het doel van het  Weldoen magazine. Ook willen wij de lezer informeren over alle (fiscale) aspecten die te maken hebben met nalatenschappen, schenkingen en donaties aan goede doelen. Daarnaast willen wij u als lezer inspireren om ook eens na te denken over het doen van een schenking of donatie. Of wellicht kunnen wij u inspireren om u in te zetten als vrijwilliger voor een bepaald doel. Tot slot biedt het magazine goede doelen en stichtingen de mogelijkheid om zich te presenteren en te vertellen hoe belangrijk het is voor de continuïteit van hun werk dat zij financiële middelen ontvangen uit nalatenschappen en schenkingen.

NALATEN

MOGELIJKHEDEN NALATEN

Steeds meer mensen besluiten (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben. Zo dragen ze ook na hun overlijden bij aan een betere wereld.

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

HET GOEDE DOEL IS ERFGENAAM

Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

HET GOEDE DOEL KRIJGT EEN LEGAAT

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door jouw gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap.

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN ERFSTELLING EN EEN LEGAAT?

Een erfstelling is dat deel van de nalatenschap dat overblijft voor de erfgenamen, na aftrek van alle kosten schulden en legaten. Meestal worden erfstellingen geformuleerd in percentages. Omdat vooraf lastig in te schatten is wat de waarde van het vermogen bij overlijden zal zijn, heeft bij veel mensen de erfstelling de voorkeur.

Een legaat is een nalatenschap in de vorm van een bepaald goed (bijvoorbeeld een verzameling of een schilderij) of een bepaalde som geld.

DONEREN

DONEREN

Veel mensen geven aan het goede doel. Ze doen iets in de collectebus of maken geld over naar aanleiding van een actie op de televisie. Anderen hebben een band met een goed doel en steunen dat structureel.

Goede doelen ontvangen donaties – net als andere organisaties – via een overschrijving, een Acceptgiro, of een (telefonische) machtiging. Je kunt bij veel goede doelen gericht op een project doneren of in het algemeen. Donateurs mogen geen onnodige drempels ervaren als ze een goed doel financieel willen steunen. Banken en goede doelen hebben daarom afspraken over het betalingsverkeer gemaakt.

ONLINE DONEREN

Bij de meeste goede doelen is het mogelijk om direct te doneren via de website van de organisatie. Je kunt aangeven of je maandelijks of jaarlijks wil doneren of eenmalig met een bedrag naar keuze. Ook is het vaak mogelijk aan te geven of je gericht op een project wilt doneren of in het algemeen.

MOBIEL DONEREN

Negentig procent van de mensen heeft een mobiele telefoon en deze wordt steeds meer voor directe contacten en geldzaken gebruikt. Doneren via de mobiele telefoon is een handige, snelle en veilige manier van geven. Mobiel doneren is mogelijk via een sms naar 4333 (met daarbij een herkenningswoord voor een bepaald goed doel). De code 4333 is niet toevallig, want met deze toetsen schrijft u ook het woord GEEF op uw telefoon.

GEEF-mobiel wordt door meer dan honderd goede doelen in Nederland ingezet voor de werving van donaties. Bij gebruik van een smartphone kan een organisatie heel direct verantwoording afleggen over haar projecten. Mensen kunnen via GEEF-mobiel voor een gift ook een QR-code (een bepaald type streepjescode) scannen of geven via een app, Twitter of een mobiele website. De goede doelen die gebruik maken van GEEF-mobiel beschikken over een Erkenning.

MACHTIGING

Via de telefoon, email of website kan je toestemming geven voor een donatie aan een goed doel. Bij een telefonische machtiging zal het goede doel een schriftelijke bevestiging sturen. Je kunt dit te allen tijde weer opzeggen. Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en de goededoelenorganisaties aangesloten bij Goede Doelen Nederland hebben hier afspraken over gemaakt.

ACCEPTGIRO

De Acceptgiro is een belangrijk betaalmiddel voor mensen die geen gebruik maken van internet om een betaling te doen. Per 1 februari 2014 gelden in veel landen in Europa dezelfde regels voor betalingsverkeer. Die landen bij elkaar worden SEPA (Single Euro Payments Area) genoemd. Dat heeft gevolgen voor particulieren, voor banken en voor goede doelen. Zo dreigde de Acceptgiro al per 2014 te verdwijnen, maar dit is na overleg met banken en gebruikers waaronder goede doelen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er is inmiddels al wel een aangepaste versie van de Acceptgiro.

SCHENKEN

SCHENKEN AAN EEN GOED DOEL, VERENIGING OF KERKGENOOTSCHAP

Een gift aan een goed doel kunt u helemaal of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking legt u vast in een overeenkomst of in een notariële akte. Het goede doel hoeft geen belasting te betalen over uw schenking.

EENMALIG SCHENKEN

Als u eenmalig schenkt aan een goed doel met een ANBI-status, dan is uw gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel u kunt aftrekken van de belasting, hangt af van uw inkomen. Een eenmalige gift aan een vereniging kunt u niet aftrekken van uw belasting.

PERIODIEK SCHENKEN

Wilt u maandelijks of jaarlijks schenken aan een goed doel, sportvereniging, geloofsgenootschap of politieke partij? U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelastingen als:

BELASTINGVOORDEEL VOOR DE SCHENKER

Schenken heeft soms belastingvoordelen. Dat maakt schenken niet alleen leuk voor de ander, maar ook voor u. Zit uw geld vast in een huis? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel door te schenken op papier.

DRIE BELASTINGVOORDELEN VAN SCHENKEN

  1. U betaalt minder vermogensbelasting

Een bedrag dat u schenkt gaat af van uw vermogen. Wellicht betaalt u daardoor minder vermogensbelasting. Let op: schenkt u aan kinderen onder de 18? Dan telt hun bankrekening op bij uw vermogen.

  1. Erfgenamen betalen minder erfbelasting

Omdat uw vermogen kleiner is, hoeven uw erfgenamen minder erfbelasting te betalen.

  1. Vermindering eigen bijdrage zorginstelling

De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (vroeger: AWBZ) wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. Met een schenking vermindert uw vermogen. Afhankelijk van uw situatie hoeft u misschien minder eigen bijdrage te betalen.

SCHENKEN OP PAPIER

Wilt u profiteren van de belastingvoordelen van schenken, maar zit uw geld vast in een huis of aandelen? Dan kunt u alvast ‘op papier’ schenken. Na uw overlijden krijgt de ontvanger dit geld ook echt in handen. Een schenking op papier regelt u via de notaris.

6% RENTE

De belastingdienst ziet een schenking op papier als een schuld die u heeft bij de ontvanger. Over die schuld betaalt u verplicht 6% rente aan de ontvanger. Als u die rente niet betaalt, dan telt de Belastingdienst uw schenking op papier op bij uw vermogen. Dan vervallen de belastingvoordelen voor u en later voor uw erfgenamen.

ONTVANGER TELT SCHENKING OP BIJ BOX 3

De ontvanger moet uw schenking op papier opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting. Als het vermogen in box 3 door het geschenk boven 30.360* euro uitkomt, betaalt de ontvanger belasting over de schenking.

* De hoogte van het heffingsvrije vermogen voor de vermogensbelasting wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de actuele bedragen.