50+ Kompas is een gratis full colour magazine voor senioren op A4-formaat.

Het aantrekkelijk vormgegeven blad biedt volop actuele informatie en interviews over onderwerpen die interessant én leuk zijn voor 50-plussers.

50+ Kompas heeft als doel de lezer te informeren en te inspireren. Dit gebeurt met goed leesbare,
publieksgerichte artikelen en verhalen, nieuws en interviews. De relevantie van de inhoud voor de lezer is hoog omdat een groot deel van de nieuwsgaring gebeurt binnen het verspreidingsgebied van elke aparte editie zelf.

Er is heel veel te zeggen over senioren en er zijn veel onderwerpen die hen aangaan. Maar in
50+ Kompas komen senioren ook nadrukkelijk zélf aan het woord, waarbij hun eigen ideeën en
ervaringen centraal staan.

Inhoud en advertenties versterken elkaar
Door de specifieke redactionele focus trekt het magazine sterk de aandacht van de seniorendoelgroep.
Met relevante advertenties wordt de inhoudelijke waarde van de krant verder verhoogd.
Want als consument zijn senioren in aansluiting op hun levensfase op zoek naar passende producten
en dienstverlening.

Informatie en inspiratie
Eenmaal de 50 gepasseerd gaan mensen ervaren dat ze ouder worden, een proces waarbij zich
zowel mogelijkheden als beperkingen gaan aandienen. Om deze nieuwe levensfase naar wens
en behoefte in te richten, hebben senioren behoefte aan informatie en inspiratie waarop zij hun
gedrag en handelen kunnen baseren. 50+ Kompas sluit aan op deze behoefte, met berichtgeving
over landelijke ontwikkelingen, relevante onderwerpen en natuurlijk ook leuke weetjes.

Belangrijke thema’s zijn o.a.:
• Vrije tijd & Hobby
• Gezondheid & Zorg
• Mode, Beauty & Accessoires
• Vakantie & Genieten
• Wonen & Vervoer
• Veiligheid
• Maatschappij

Bij de keuze van de onderwerpen is er nadrukkelijk aandacht voor mensen en ontwikkelingen in
de eigen omgeving. De redactionele formule van 50+ Kompas zorgt voor een sterke binding met de doelgroep, zodat ook de afstand tussen lezers en adverteerder klein wordt.

Voor meer informatie neemt U contact op met: iSponsor B.V. | T: 085 – 016 10 66 | info@isponsor.nl | www.isponsor.nl